Przedsiębiorstwo Konstrukcji Maszyn TECHNO – MECH oferuje usługi w zakresie profesjonalnego projektowania maszyn  i urządzeń do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Świadczy również usługi związane z koordynacją projektu budowy maszyn, takie, jak nadzór nad wykonaniem, czy sporządzanie dokumentacji technicznej. 


Firma specjalizuje się w wykonywaniu maszyn przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem 
i kwalifikujących się do certyfikacji ATEX


Oferta TECHNO - MECH kierowana jest do:

  • przedsiębiorstw, które potrzebują maszyn dostosowanych do swoich potrzeb

  • przedziębiorstw z branży górniczej, chemicznej, spożywczej i innych, gdzie istnieją strefy zagrożone wybuchem

  • firm, które podejmują się innowacyjnych projektów w dziedzinie mechaniki i technologii produkcji

  • małych i średnich firm, które nie posiadają własnego zaplecza technologiczno - projektowego

  • firm, które potrzebują profesjonalnie sporządzonej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń 

  • firm zgłaszających zapotrzebowanie na wizualizacje 3D